Trường ĐHSP HN »
Đăng nhập vào hệ thống
Tên truy cập:
Mật khẩu:

quan ao nam Hỗ trợ kỹ thuật
Khôi phục mật khẩu đã mất

Tài khoản mới kích hoạt
1.   ThS. Nguyễn Thu Hiền
2.   GS. TSKH. Vũ Quang Mạnh
3.   ThS. Nguyễn Thị Mai Lan
4.   KS. Minh Quang Nguyen
5.   ThS. Vũ Ngọc Thành
6.   CN. NguyễnThị Mai Hương
7.   TS. Phạm Thị Quỳnh
8.   ThS. Phạm Thị Lan
9.   ThS. Vũ Thái Giang
10.   PGS. TSKH. Vũ Đình Hòa

DANH MỤC ĐƠN VỊ


DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CẬP NHẬT

STT Tên bài viết Tác giả
1. Global asymptotic behaviour of positive solutions to a non-autonomous Nicholsons blowflies model with delays . Journal of Biological Dynamics(2014) LÊ VĂN HIỆN
2. Exponential stabilization of non-autonomous delayed neural networks via Riccati equations . Applied Mathematics and Computation(2014) LÊ VĂN HIỆN
3. Utilizing the Active and Collaborative Learning Model in the Introductory Physics Course . Journal of Education and Learning(2014) Nguyễn Hoài Nam
4. A novel approach to exponential stability of nonlinear non-autonomous difference equations with variable delays . Applied Mathematics Letters(2014) LÊ VĂN HIỆN
5. Existence and global asymptotic stability of positive periodic solution of delayed Cohen-Grossberg neural networks . Applied Mathematics and Computation(2014) LÊ VĂN HIỆN
6. A new approach to state bounding for linear time-varying systems with delay and bounded disturbances . Automatica(2014) LÊ VĂN HIỆN
7. New results on state bounding for discrete-time systems with interval time-varying delay and bounded disturbance inputs . IET Control Theory and Applications(2014) LÊ VĂN HIỆN
8. An explicit criterion for finite-time stability of linear nonautonomous systems with delays . Applied Mathematics Letters(2014) LÊ VĂN HIỆN
9. Đổi mới phương pháp dạy và học học phần "Thực hành thiết kế hoạt động dạy và học vật lí" . Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Volumer 58(2013) Phạm Xuân Quế
10. Một số giải pháp tăng cường chất lượng NVSP cho sinh viên khoa SPKT . Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội (2013) Nguyễn Hoài Nam

Copyright (C) 2008. Hanoi National University of Education

porno deutsch porno free porn german porno sex videos free adult movies free porn movies